KDV / Gemengde opvang

Onze doelgroepen zijn Ouders / verzorgers en uitsluitend hun kinderen. Kinderopvang Funny Kids heeft bewust gekozen voor een horizontale groepsindeling.

De kinderopvang Funny Kids bestaat uit twee stamgroepen;

Beneden; De Kleine Beertjes (0-2,5 jaar en Boven; De Grote Beertjes (2,5-12 jaar).

De stamgroepen bestaan uit maximaal 16 kinderen.

Kinderopvang Funny Kids maakt boven gebruik van de gemengde opvang. Dit houdt in dat de kinderen met verschillende leeftijden in hetzelfde groepsruimte samen kunnen zijn. De kinderen van 2,5 jaar tot 13 jaar zitten bij elkaar in de groep.

De grote Beertjes (boven) bestaat uit kinderen van 2,5 tot 13 jaar en de Kleine beertjes (beneden) bestaat uit kinderen van 0 tot 2,5 jaar. Er wordt specifiek gekeken naar elk kind en waar ze geplaatst kunnen worden. Wij kijken per kind naar de behoefte en bij welke groep hij/zij zich op zijn gemak zal voelen en plaatsen het kind daarna bij de passende groep.

De pedagogisch medewerkers kunnen kinderen goed leren kennen en inspelen op individuele behoeftes. Hierbij speelt een goed contact met ouders een belangrijke rol.
Ook is meer aansluiting op de natuurlijke gezinssituatie waarin ook verschillende leeftijden bij elkaar zijn. Het is mogelijk om broertjes en/of zusjes in dezelfde groep te plaatsen. De kinderen leren op een natuurlijke wijze rekening te houden met elkaar en worden gestimuleerd in hun sociale vaardigheden.

Geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met ons en bespreek de velen mogelijkheden tijdens een vrijblijvend verkennend gesprek.