Visie

Visie van Funny Kids
In ons kinderdagverblijf krijgen kinderen de ruimte om zichzelf te ontplooien. Ze krijgen de vrijheid om te ontdekken waar hun talenten liggen en te gaan en staan waar ze willen. Op deze manier bouwen kinderen aan hun eigen identiteit. Om te kunnen bouwen aan een eigen identiteit en je als kind te kunnen ontplooien is het belangrijk om een gevoel van veiligheid te ervaren.

Vanuit onze visie vinden wij het belangrijk dat er steeds dezelfde pedagogisch medewerkers aanwezig zijn op een groep. De pedagogisch medewerkers en het kind bouwen hierdoor een band met elkaar op waardoor het kind zich veilig kan voelen. Voor een gevoel van veiligheid is het tevens belangrijk dat de pedagogisch medewerkers een kind volledig accepteren en respecteren. We willen hoogwaardige opvang bieden die voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen waarbij het welzijn van uw kind, uw specifieke wensen en behoeften centraal staan.

We vangen kinderen op in een omgeving waar veiligheid, geborgenheid en hygiëne voorwaardelijk zijn. We streven ernaar het welzijn van uw kind(eren) te waarborgen door een opvoedingssituatie te bieden die een aanvulling is op de opvoedingssituatie thuis. Uw kind(eren) stimuleren en begeleiden we op een pedagogisch verantwoorde manier en we laten ze spelenderwijs de wereld ontdekken. De inrichting van de kinderopvang stemmen we speciaal af op de leeftijd, de ontwikkelingsfasen en de behoeften van uw kind(eren).

Funny Kids is een pedagogisch verantwoorde en moderne kinderopvang.

Ons visie is het een goede startpositie aanreiken in de maatschappij voor kinderen van 0-13 jaar, door het bieden van veilig, gezond en waardevolle opvang en het leven van het kind zinvol te organiseren.

Bij het bepalen van onze uitgangspunten hebben wij zich verdiept in de benaderingswijzen van verschillende wereldberoemde pedagogen.  Hieronder hebben we er een paar genoemd met heel kort een uitspraak van genoemde pedagoog.  We hebben zich geïnspireerd door volgende pedagogen;

  • Loris Malaguzzi (Reggio Emilia) (de pedagogiek van het luisteren!)
  • Emmi Pikler (Respect voor de behoefte van een stabiele persoonlijke band en respect voor de zelfstandige activiteiten van het kind zijn belangrijke waarden)
  • Thomas Gordon  (gelijkwaardigheid in relaties)
  • Rudolf Steiner (Antroposofie) (Ritme en beweging versterken het geheugen.)
  • Janusz Korczak (‘een kind is nooit je bezit’)