Privacybeleid

Privacybeleiding Kinderopvang Funnykids

Wet- en regelgeving

Kinderopvang Funny Kids volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op (Wbp). De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

Waarom verzamelen wij informatie?

Als u op onze website of op een andere wijze, een kindplaats aanvraagt in een van onze opvanglocaties, vragen wij u aan de hand van een inschrijfformulier om persoonsgegevens. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

  • Uw aanvraag af te handelen.
  • Een contract voor plaatsing met u af te sluiten.
  • U de facturen te sturen.
  • Uw kind de best mogelijke zorg te verlenen.
  • Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt.
  • Onze website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.
  • U op de hoogte te houden over onze activiteiten.

Ook gebruiken wij uw gegevens voor andere activiteiten die de bedrijfsvoering ondersteunen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement, bijvoorbeeld n.a.v. wetswijzigingen en rechtspraak.

Bewaren van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt; of zo lang als nodig is om te voldoen aan informatieverplichting voortkomend uit wettelijke bepalingen.

Beveiliging

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd. Wij hebben beheerprocedures om te zorgen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Ook zorgen de beheerprocedures ervoor dat de systemen en programma’s beveiligd blijven. Wij hanteren een vastleggend proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten. Dit privacy statement is van toepassing op onze webpagina. Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Gebruik van cookies op website en ouderportaal

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die tijdens het bezoek van de website op uw computer worden geplaatst. Ze helpen ons inzien hoe u onze website gebruikt en hoe wij hem klantvriendelijker kunnen maken. Ook zorgen ze ervoor dat fouten snel worden opgespoord. We gebruiken de cookies ook voor marketingdoeleinden. Bezoekersinformatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Bij het uitwisselen van persoonsgegevens (via het ouderportaal of via onze website) ziet u een klein symbool van een sleutel of een slot (afhankelijk van de gebruikte browser). Dit betekent dat er een beveiligde verbinding. Uw privacy wordt ook beschermd door het versleutelen van gegevensuitwisseling. U kunt dit controleren door op het symbool te klikken. U krijgt dan een melding over het beveiligingscertificaat en een bevestiging dat de gegevens versleuteld zijn.

Verwijderen cookies

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen. Bij de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies in-, uitschakelen en verwijderen. Dit kunt u alleen zelf doen omdat cookies op uw computer zijn opgeslagen. Door het uitschakelen van cookies is het mogelijk dat sommige gedeelten van de website niet (geheel) bruikbaar zijn. Uitleg over het aanpassen van uw cookie-instellingen vindt u in de ‘Help’ functie van uw browser.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van wet is toegestaan en noodzakelijk is. Denk aan Belastingdienst, gemeente of dagvaardingen en gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te sporen. U heeft zelf ook recht van inzage van uw gegevens. Indien u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van al uw gegevens, worden deze pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. U heeft recht tot het wijzigen van uw gegevens wanneer u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt. U heeft recht uw gegevens te wissen als de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens te behouden.

Vragen en klachten

Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over dit privacy statement of over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, dan kunt u ons uw vraag stellen via het e-mailadres contact@kinderopvangfunnykids.nl. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht melden aan contact@kinderopvangunnykids.nl

Wijziging en datum

Dit privacy statement kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kunt u steeds het actuele privacy statement vinden. Dit privacy statement is opgesteld op 1 mei 2018.