Beleid

Onze pedagogische doelstellingen en middelen voor een betere kinderopvang zijn;

  • Het kind staat centraal. De kinderen moeten de ruimte en vrijheid krijgen om zich te ontwikkelingen, zodat de uniekheid van het kind naar voren komt. Voor ons is ieder kind uniek, als kinderen de ruimte krijgen om zelf dingen te ontdekken op een niveau wat het beste bij het kind past kan een kind zich het beste ontplooien.
  •  Het is groot van belang dat de benadering ook een meerwaarde biedt voor het kind.Het stimuleren van het respect tonen voor elkaar; de leidsters benaderen de kinderen respectvol en leren dit ze ook aan.
  •  Ruimte en mogelijkheden creëren waarbinnen kinderen zich op hun eigen manier en tempo kunnen ontwikkelen. De competenties van kinderen zien en niet hun afhankelijkheid is hier heel belangrijk.
  • Respect voor de behoefte aan een stabiele persoonlijke band en respect voor de zelfstandige activiteiten van het kind.
  •  Goede gezonde ontwikkeling;  er is aandacht voor de dagelijkse behoeften. Dagritme is zo aangepast dat de kinderen hier hun ritme in vinden. Er zijn alle mogelijkheden aangeboden zodat het kind kan uit te groeien tot een evenwichtig, opgewekt en zelfverzekerd mens.
  •  Thuisgevoel; kinderen voelen zich thuis doordat ze ruimte krijgen zich te ontplooien en ontwikkelen en het sfeer is hierbij erg belangrijk.
  •  Ruimte en grenzen;Vrije bewegingsruimte Tijdens het vrije spel beschikken kinderen over een ruimte die aangepast is aan zowel hun behoefte aan veiligheid als hun behoefte om te ontdekken. Er is speelmateriaal dat aansluit bij hun leeftijd en belangstelling. Kinderen hebben de mogelijkheid hun eigen interesse en behoefte te volgen, zonder dat een groepsleiding ingrijpt door hen aan te moedigen of een andere activiteit voor te stellen. De volwassene is in de buurt, maar beperkt zich tot oogcontact of bevestigende woorden. Dat helpt het kind uit te groeien tot een evenwichtig, opgewekt en zelfverzekerd mens.
  •  Veiligheid en gezondheid. De kinderen voelen zich veilig door de benaderingswijze van onze leidsters. Sensitief responsiviteit is hierbij erg belangrijk. Kinderen kunnen zich sociaal emotioneel veilig ontwikkelen.  Ook voor een gezonde ontwikkeling hebben
Meer informatie over ons beleidsplan en overige protocollen kunt u op deze link terugvinden.